Bullarens älgskötselområde
Målsättning
Älgskötselområdets målsättning

"Målet för älgskötselområdets förvaltning av älgstammen är att bygga upp och upprätthålla en älgstam som har en biologiskt riktig ålders- och könssammansättning med en storlek som också accepteras ur trafik- jordbruks- och skogsbruks-synpunkt. Fler och äldre tjurar samt ett större antal flerkalvskor eftersträvas. Inom ä-området bör antalet fällda tjurar och hondjur vara lika, kalvar kan fällas i den omfattning som anses lämpligt. Detta förväntas leda till en bättre balanserad älgstam så att, på sikt, fler älgar kan fällas, kalvarnas vikt ökar och någon/några större tjurar kan fällas varje år. "