Bullarens älgskötselområde
Valberedningen
Valberedningen 2022/2023

Valberedningen har i uppdrag att ta fram lämpliga kandidater till de olika funktionärsposterna i Bullarens Älgskötselområde. Har du synpunkter på vilka som skall ingå i funktionärteamet eller förslag på lämpliga kandidater, dig själv eller någon annan, så pratar du med någon i valberedningen.

Namn Telefon Mobil
Karl-Erik Andreasson

070-585 30 62
Patrick Kristoffersson
070-651 56 13
Michael Spindel
070-343 21 55