Bullarens älgskötselområde
Karta över älgskötselområdet
Älgskötselområdets omfattning

Här har vi omfattningen av vårt älgskötselområde. Klicka här.